Strona główna ofertaoutsourcingkontakt
Posesor
tel. 071 793 01 99
tel. 071 718 19 74
fax. 071 718 19 73
GSM. 604 791 993
E-mail: biuro@posesor.biz.pl
Monitoring należnościWindykacjaPostępowanie sądowo-egzekucyjne
Postępowanie sądowo-egzekucyjne
Postępowanie sądowe jest konsekwencją nie wyegzekwowania należności od dłużnika. Pomimo skierowania pozwu do właściwego sądu, nie ustają czynności celem wyegzekwowania należnych świadczeń w drodze postępowania polubownego. Zadaniem negocjatora firmy Posesor jest uświadomienie dłużnikowi kosztów związanych z uzyskaniem wyroku, jak
i wszelkich związanych z tym konsekwencji.

Uzyskujecie Państwo poprzez swoich pełnomocników wyroki sądowe (lub też uzyskuje je nasz Przedstawiciel na mocy ew. umocowań wydanych przez Klienta). Na tym etapie najważniejszym elementem jest rzeczywista współpraca z komornikami.

Przakazujemy zebrane informacje celem zabezpieczenia roszczeń. Na etapie egzekucyjnym wskazujemy ustalone rachunki bankowe, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności. Dzięki takim informacjom postępowanie jest
w maksymalny sposób zoptymalizowane i efektywne.

W przypadku Spółek Akcyjnych i Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością po ewentualnej bezskutecznej egzekucji dochodzimy roszczeń w stosunku do członków zarządu. Ustalamy ich aktualny stan majątkowy, a przede wszystkim udziały w innych podmiotach, wierzytelności - celem dokonania ich zajęcia i w konsekwencji wyegzekwowanie roszczenia.
powered by ITQ sp z o.o.
http://kasapluskredyt.pl/ blyskawicznepozyczki.com.pl https://chwilowkiok.pl/niewielka-pozyczka/ Tytko adwokat kraków outlet-wear.com