Strona główna onasofertaoutsourcingkontakt
Posesor
tel. 071 793 01 99
tel. 071 718 19 74
fax. 071 718 19 73
GSM. 604 791 993
E-mail: biuro@posesor.biz.pl
Outsourcing

Posesor Inkasso proponuje usługę outsourcingu monitorowania bieżących należności firmy oraz windykacji należności nie wyegzekwowanych.

Usługa w sposób znaczący obniża koszty prowadzenia działalności gospodarczej czy statutowej.

Dzięki outsourcingowi monitorowania należności :

 

  • zwiększa się ilość płatności w granicach ustalonych przez wierzyciela
  • przekazuje się monitorowanie wyspecjalizowanym pracownikom Posesor Inkasso, co obniża koszty utrzymania i szkolenia pracowników w ramach prowadzonej działalności
  • poprawia się w sposób znaczący bilans finansowy
  • selekcjonuje  i szczegółowo nadzoruje się podmioty o dużym stopniu ryzyka wypłacalności

Dzięki outsourcingowi windykacji należności :

 

  • znacząco obniżane są koszty działalności, brak potrzeby powoływania oddzielnych jednostek organizacyjnych zajmujących się dochodzeniem roszczeń finansowych,
  • pracownicy firmy zajmują się działalnością bieżącą nie zaś egzekucją przeterminowanych zobowiązań
  • zdecydowana większość należności odzyskiwana jest na poziomie polubownym,
  • dzięki rzeczywistemu funkcjonowaniu zewnętrznej firmy windykacyjnej dyscyplinuje się kontrahentów w zakresie realizowania zobowiązań płatniczych

 

Oferta skierowana jest do podmiotów świadczących usługi w stosunku do osób prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zadania monitorowania oraz windykacji firma Posesor Inkasso realizuje dla zakładów użyteczności publicznej, spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych, jednostek organizacyjnych podległych samorządom terytorialnym.

W krótkim czasie zauważalne są wymierne korzyści wynikające ze zlecenia realizacji  opisanych czynności firmie zewnętrznej. Wieloletnie doświadczenie pracowników firmy  to gwarancja wysokiej jakości oferowanej usługi .

powered by ITQ sp z o.o.
http://kasapluskredyt.pl/ blyskawicznepozyczki.com.pl https://chwilowkiok.pl/niewielka-pozyczka/ Tytko adwokat kraków outlet-wear.com